Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 8 Tháng Mười Một, 2020

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
Địa chỉ: P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967
Email: [email protected]
Website: ,

Ân nhân Đại Nhạc Hội kỳ 12:

-Ô.B. Sawgrass Nails, Ponte Verda Beach, FL, $50
-Ô.B. Nguyễn Canh, Dorchester, MA, $50
-B. Trần Thị Ngọc Cam, San José, CA, $100
-Ô.B. Nguyễn Thường, Sugarland, TX, $100
-Ô.B. Lê Văn Ngô, Albany, NY, $100
-Ô. Lê Văn Bon, Garland, TX, $200
-Đặng Văn Việt, MD, Inc., Westminster, CA, $200
-Ô.B. Bùi C. Thắng, Milpitas, CA, $300
-B. Trần Thúy Hồng, Alexandria, VA, $300
-B. Lê M. Margaret, Los Angeles, CA, $500
-Hội Cựu HS Trung Học Pleiku, VN, Stanton, CA, $3,000
-Ô.B. Võ Thành Hiệp, San José, CA, $50
-Ô.B. Đông X. Nương, Marietta, GA, $50
-B. Võ T. Kim Định, San José, CA, $50
-Ô.B. Trần V. Thắng, Fountain Valley, CA, $50
-Ô.B. Huỳnh Tấn Kim Hoàng, Garland, TX, $50
-Ô. Huỳnh Minh Chiếu, San Leandro, CA, $50
-Ô.B. Nguyễn Hung, Milpitas, CA, $50
-Lâm Kiến Nghiệp, Sacramento, CA, $50
-Lâm Phi Yến, Sacramento, CA, $50
-Ô.B. Phan Thanh Chuẩn, Beaverton, OR, $50
-Ô.B. Đoàn Văn Ức, Beaverton, OR, $50
-B. Trần Loan Anh, San José, CA, $50
-Ô.B. Phạm Hiền, Reseda, CA, $80
-GĐ Thiên Tạo, $100
-Nguyễn Hoàn, Grand Rapids, MI, $120
-Ô.B. Nguyễn Minh Kính, Van Buren, AR, $140
-Ô.B. Ẩn Danh ( Lê Ngọc Nga), San José, CA, $150
-Ô Trần Duy Cường, San Lorenzo, CA, $150
-Ô.B. Bùi Luận Larryta, Milpitas, CA, $150
-Ô.B. Võ La Nhân, San Francisco, CA, $200
-Ô.B. Nguyễn Thị Xuân Mai, Dover, NH, $200
-B. Huỳnh Thị Nghĩa, San José, CA, $200
-Ô.B. Bùi Văn Minh, Lawrenceville, GA, $200
-Ô.B. Nguyễn Tôn Quân, San Diego, CA, $200
-B. Phạm Thị Hợi, Reseda, CA, $80
-B. Hoàng Thị Bích Vân, Reseda, CA, $100
-Cô Hoàng Ngọc Vân Hằng, Reseda, CA, $20
-Ô.B. Lê Tiến Đức, San José, CA, $200
-Ô.B. Nguyễn Khắc Dậu & Lan, San José, CA, $200
-Ô.B. Trần V. Ngọc, Hapeville, GA, $200
-Ô.B. Nguyễn Thị Đào, Milpitas, CA, $200
-B. Nguyễn Thị Thúy Nga, Irvine, CA, $200
-Ô.B. Nguyễn Thị Chính, Reseda, CA, $200
-Ô.B. Nguyễn Kim Xuyến, Caledonia, MI, $200
-Ô.B. Nguyễn trọng Tường, Alexandria, VA, $200
-B. Hồ Thị Diễm Phúc, Marietta, GA, $200
-Pacific Dental, Sacramento, CA, $200
-Ô.B. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Sunnyvale, CA, $200
-Ô.B. Đỗ Luận, Garland, TX, $200
-Ô.B. Nghiêm Thị Phúc Diễm, Bonita, CA, $250
-Fidelity Charitable, Cincinnati, OH, $250
-Ô.B. Âu Thọ Đức, Jackson Heights, NY, $300
-Ô.B. Lê Nhơn Bùi, Fremont, CA, $500
-Ô.B. Thái Hóa Lộc, Sache, TX, $620
-Ô.B. Nguyễn Hoàn, Walter, $200. (Còn tiếp)

Thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

-Nguyễn Văn Lựa, Sài Gòn, Chết, SQ: 73/141307/B2/ND. Cụt chân phải. Gãy chân trái.
-Bùi Ngọc Điện, Sài Gòn, Chết, SQ: 33/012327/ThS/CLQ. Cụt chân trái.
-Lê Ngọc Đức, Quảng Ngãi, Chết, SQ: 61/200941/HSI/CLQ. ???
-Bùi Ngọc Quới, Sài Gòn, Chết, SQ: NQ/333778. Cụt hai tay. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Gấm, Sài Gòn, SQ: 63/000500/HS/ĐPQ. Cụt chân phải.
-Trần Văn Luật, Tiền Giang, SQ: ???
-Lâm Quang Tỳ, Lâm Đồng, SQ: 49/407929/HS/ĐPQ. Gãy chân phải.
-Phạm Thị Ơn, Kiên Giang, Chết, SQ: NVDC. Cụt tay trái.
-Lê Văn Của (Đông), Bình Thuận, B2/ĐPQ. SQ: 50/414392. Cụt chân phải.
-Lê Khỏe, Quảng Trị, B2/ĐPQ. SQ: 50/428686. Bị thương ở đầu.
-Trương Ngọc Non, Sài Gòn, Chết, SQ: 78/208619/B1/BĐQ. Cụt hai chân.
-Nguyễn Văn Quang, Tây Ninh, SQ: 711750/B2/ĐPQ. Cụt hai chân.
-Trương Văn Đô, Tiền Giang, Chết, SQ: 38/458890/B1/ĐPQ. Gãy chân trái.
-Nguyễn Văn Náp, Bến Tre, SQ: 259550/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Sến, Đồng Nai, Chết, SQ: 70/106688/B1/BĐQ. Cụt chân trái.
-Hà Văn Bảy, Tiền Giang, SQ: 60/513611/HS/CLQ. Cụt chân phải.
-Lê Phước Hậu, Sài Gòn, SQ: 376737/NQ. Cụt hai chân. Mờ hai mắt.
-Nguyễn Văn Cho, Tiền Giang, Chết, SQ: 44/663419/HS1/ĐPQ. Mù hai mắt.
-Trần Lâm, Khánh Hòa, Chết, SQ: 75/422603. Cụt hai chân.
-Lê Thiết, Quảng Trị, SQ: 68/206526/CLQ. Cụt chân trái. (Còn tiếp) [qd]

Có thể bạn quan tâm