Xem lại lịch sử thông báo trên điện thoại Android

GARDEN GROVE, California (NV) – Trên điện thoại Android có một tính năng rất hay là cho phép bạn xem lại tất cả thông báo (bao gồm các thông báo và cảnh báo hệ thống tự xuất hiện rồi biến mất) trong vòng 24 giờ, cho dù bạn đã xóa chúng đi vì lý do nào đó.

Cách bẻ khóa đĩa rung gameĐể sử dụng tính năng này, bạn mở Settings rồi bấm lên mục Apps & notifications.

Cách bẻ khóa đĩa rung gameTrong màn hình kế tiếp, bạn bấm lên mục Notifications rồi bấm lên mục Notification history.

Trong màn hình cuối cùng, bạn gạt nút Use notification history sang On là xong.

 

Cách bẻ khóa đĩa rung gameNhật ký sẽ trống lúc đầu, nhưng nó sẽ bắt đầu lưu trữ thông báo sau khi bạn bật tính năng này. Khi nào cần xem lại xem lại toàn bộ tin nhắn trong ngày, bạn vuốt thông báo xuống rồi bấm lên chữ History.

 

Nhấn vào thông báo xuất hiện trong nhật ký, chúng sẽ đưa bạn đến ứng dụng được liên kết, giống như một thông báo thông thường. (Lê Hoàn) [qd]

Có thể bạn quan tâm