Nhật Báo Việt Ngữ đầu tiên tại Hoa Kỳ.

 • Tin Nhanh, Tin Đúng” với nhiều mảng tin quan trọng và thiết thực: Việt Nam, Hoa Kỳ, Thế Giới, Cộng Đồng.
 • Nhật Báo Việt Ngữ duy nhất tham gia chương trình Kiểm Toán Phát Hành Độc Lập * Verified Audit Circulation.
 • Lượng rao vặt phong phú và đa dạng nhất trong tất cả các báo Việt ngữ trên thế giới.
 • Hợp tác với nhiều tờ báo Việt ngữ tại nhiều nơi như Úc (Việt Luận, Đất Mới), Seattle, WA (Người Việt Tây Bắc), San Jose, CA (Việt Nam Tự Do), Boston, MA (Á Châu Thời Báo), Dallas, TX (Bút Việt), Orlando, FL (Saigon Post), Houston,TX (Thương Mại).
 • Website pasapas38.com có số lượng độc giả từ 50 đến 60 ngàn người vào đọc mỗi ngày với khoảng 250,000 pageview.
 • Người Việt TV: www.nguoiviettv.com | www.nguoi-viet/nvtv

Cách bẻ khóa đĩa rung gameNhật báo Người Việt phục vụ cộng đồng và độc giả qua công việc loan tin trung thực, khách quan; trình bày những ý kiên hữu ích, phù hợp với đạo đức và ích lợi chung, theo truyền thống báo chí và truyền thông dân chủ tự do.

Cách bẻ khóa đĩa rung gameNhật báo Người Việt cổ võ các giá trị nhằm phát triển các quyền tự do về chính trị và kinh tế; đóng góp vào cuộc vận động xây dựng thể chế dân chủ tự do tại quê nhà. Nhật báo Người Việt tranh đấu đòi thể hiện tính công khai, minh bạch trong mọi hành động, lời nói của chính quyền, cũng như của các tổ chức tư nhân và những người có ảnh hưởng trong xã hội.

Nhật báo Người Việt phản ảnh trung thực đời sống của cộng đồng người Việt ở khắp nơi; chú ý đến các sự kiện, các biến cố và ý kiến có ảnh hưởng trên cuộc sống chung; mọi thông tin và phát biểu phải theo tiêu chuẩn công bằng, không thiên vị.

Nhật báo Người Việt đặt công ích lên trên tư lợi; bảo vệ tính chất độc lập của nghề truyền thông và tư cách độc lập của những người làm việc truyền thông; không để cho người viết và tờ báo bị chi phối hoặc chịu ảnh hưởng của các thế lực chính trị, kinh tế, dù thuộc bất cứ khuynh hướng nào.

Nhật báo Người Việt thuộc về tất cả các nhân viên cùng làm việc và cùng chia sẻ lợi nhuận để sử dụng trong Quỹ Hưu Bổng Nhân viên Người Việt (ESOP).

Nhật báo Người Việt không nhằm mục tiêu giành quyền lực cho tờ báo; không sử dụng phương tiện truyền thông để trục lợi hoặc mưu cầu quyền lực cho bất cứ cá nhân, tổ chức, công ty hay đảng phái nào.

Tin tưởng rằng việc phê phán chính quyền và các thế lực có ảnh hưởng trong xã hội là bổn phận của mọi công dân sống trong thể chế dân chủ tự do, Nhật báo Người Việt tích cực góp phần phê phán với tinh thần khách quan, công bằng và tôn trọng các giá trị đạo đức truyền thống.

ESOP – QUỸ HƯU BỒNG CỦA NGƯỜI VIỆT

LTS – Trang A2 của mỗi tờ báo Người Việt mà quý vị vẫn đọc hàng ngày có một ô vuông nằm ở góc trên, bên phải. Nội dung ô vuông này gần như không bao giờ thay đổi, trong đó liệt kê cơ cấu tổ chức của công ty và tòa soạn Nhật Báo Người Việt. Cũng trong ô vuông này có một đoạn ngắn ghi rằng Người Việt hoạt động theo quy chế “Quỹ Hưu Bổng Nhân Viên” (Người Việt Employees Stocks Ownership Plan – NV ESOP). Nhân dịp kỷ niệm 35 năm số báo đầu tiên, chúng tôi xin mời độc giả đọc bài viết dưới đây, kể lại quá trình thành lập công ty Người Việt, sự thay đổi theo thời gian và sự ra đời của quy chế ESOP hiện nay.

***
Ai là chủ báo Người Việt? Câu trả lời đơn giản là: nhân viên báo Người Việt.

Đi vào chi tiết:
Công ty Nguoi Viet News, Inc. (NVNews), thành lập năm 2003, xuất bản và sở hữu Nhật Báo Người Việt, Người Việt Online, Niên Giám Người Việt, và một số sản phẩm khác.

Công ty Nguoi Viet (Vietnamese People), Inc. (NV), công ty gốc, thành lập năm 1983, hiện làm chủ 96.6% số cổ phiếu của NVNews. Bốn mươi (40) người, gồm nhân viên, cựu nhân viên và cộng tác viên của báo Người Việt làm chủ số cổ phiếu còn lại (3.4%). (Nguyên thủy có 57 người; với 17 người đã bán lại cổ phần cho công ty.)

Nguoi Viet Employee Stock Ownership Plan (NV ESOP), tạm dịch là “Quỹ Hưu Bổng Nhân Viên Làm Chủ Cổ Phần của Công Ty Người Việt,” làm chủ tất cả (100%) cổ phần của công ty Nguoi Viet (Vietnamese People), Inc. kể từ tháng 9 năm 2009, khi mua lại tất cả cổ phần của tất cả 22 cổ đông NV vào lúc đó.*

ESOP là gì?

Cách bẻ khóa đĩa rung gameESOP là một dạng quỹ hưu bổng của nhân viên các công ty tư nhân. ESOP xuất hiện tại Mỹ từ năm 1956. Sau đó, đạo luật liên bang Employee Retirement Income Security Act 1974 (ERISA) (Đạo luật An Toàn Lợi Tức Hưu Bổng của Nhân Viên năm 1974) định chế hóa chặt chẽ dạng quỹ hưu bổng này.

Vào năm 1956, Peninsula Newspapers, Inc., một công ty báo chí ở Palo Alto, California, lần đầu tiên áp dụng ESOP để chuyển giao quyền sở hữu công ty từ các cổ đông sáng lập sang cho nhân viên hiện hữu của công ty. Từ đó, một số công ty khác làm theo công thức này. Hiện nay, toàn nước Mỹ có khoảng 11,300 ESOP, làm chủ một phần hoặc toàn bộ công ty, với đủ tầm cỡ, từ thật lớn cho đến thật nhỏ.

Tóm tắt, ESOP là một loại quỹ hưu bổng đặc biệt với những đặc điểm sau:

Cách bẻ khóa đĩa rung game1. Hàng năm công ty đóng góp một số tiền vào Quỹ cho nhân viên. ESOP dùng tiền này mua cổ phần của chính công ty của mình mà thôi. (Khác với 401K, tiền đóng góp thường được đầu tư mua cổ phần của các công ty khác). ESOP có thể vay tiền để mua cổ phần của công ty (theo luật hiện hành, các loại quỹ khác không làm được điều này).

Cách bẻ khóa đĩa rung game2. Thành viên của ESOP bao gồm tất cả nhân viên chính thức toàn thời gian của công ty (nhân viên bán thời gian, cộng tác viên được trả lương theo lối contractor (“thầu”), không là thành viên ESOP). Mỗi thành viên có một tài khoản (account) riêng trong ESOP. Mỗi năm, ESOP chia cho các thành viên, theo tỷ lệ lương, số cổ phần đã mua trong năm (không còn nợ). ESOP sẽ giữ những cổ phần được chia này trong tài khoản của mỗi nhân viên cho đến khi nhân viên đó về hưu hoặc nghỉ việc. Lúc đó ESOP sẽ trao cho nhân viên đó các cổ phần trong tài khoản của họ, và công ty sẽ mua lại số cổ phần này theo trị giá đương thời và sẽ trả tiền cho nhân viên theo lộ trình thời gian đã được ấn định trước.

3. Công ty, qua Hội Đồng Quản Trị của Công ty, cử một hoặc nhiều người làm Ủy Nhiệm Viên (Trustee) có nhiệm vụ pháp lý là quản lý tài sản của ESOP cho quyền lợi của người thụ hưởng (beneficiaries), tức nhân viên là thành viên của ESOP. Tài sản của ESOP gồm tiền do Công ty đóng góp chưa dùng để mua cổ phần và tất cả cổ phần của công ty do ESOP đã mua và nhân danh nhân viên làm chủ. Ủy Nhiệm Viên, đại diện cho ESOP, nắm giữ số phiếu tương đương với số cổ phần ESOP làm chủ trong những lần bỏ phiếu của Công ty (trong đó có việc bầu Hội Đồng Quản Trị). Hàng năm, các Ủy Nhiệm Viên phải báo cáo tình hình của ESOP cho Bộ Lao Động, và khai thuế (mặc dầu không phải đóng thuế) với Sở Thuế (IRS). Trên thực tế, các Ủy Nhiệm Viên thường thuê các văn phòng chuyên viên về quản trị Quỹ Hưu Bổng làm công việc này.

CÔNG TY NGƯỜI VIỆT:

Tuần báo Người Việt Cali ra đời ngày 15 tháng 12 năm 1978 tại San Diego, California. Ông Đỗ Ngọc Yến là “Chủ Trương Biên Tập.” Ông Yến vừa là chủ nhân, chủ nhiệm lẫn chủ bút. Trên thực tế, ông được nhiều người góp sức, trong đó phải kể đến các vị Nguyễn Hoàng Đoan (chủ nhiệm báo Hồn Việt), nhà báo Du Miên, và một số bạn sau này là cổ đông công ty Người Việt. Sau vài số báo, ông Đỗ Ngọc Yến chuyển về Santa Ana. Tại đây, sự đóng góp của các bạn cộng sự, bằng tiền hoặc bằng công sức, ngày càng nhiều lên. Tờ báo được điều hành như một “partnership” không chính thức trong một thời gian.

Đến cuối năm 1981, tám người nòng cốt của tờ báo, gồm có Đỗ Ngọc Yến, Phan Huy Đạt, Nguyễn Đức Quang, Tống Hoằng, Nguyễn Thiện Cơ, Nguyễn Khả Lộc, Nguyễn Phước Quan và Lý Văn Chương quyết định cùng nhau xây dựng một định chế chung có khả năng tự duy trì bền bỉ (self-substaining) để có thể cùng nhau thực hiện sở nguyện phục vụ cộng đồng qua ngành truyền thông. Từ đó tờ báo hoạt động như một công ty. Thủ tục thành lập công ty kéo dài, vừa vì ngèo, vừa vì thiếu kiến thức. Mãi đến tháng 8 năm 1983, công ty Nguoi Viet (Vietnamese People), Inc. mới chính thức ra đời. Lúc đó, tài sản của công ty (bàn ghế cũ, máy đánh chữ, v.v. …) trị giá là tám ngàn đô la ($8,000.00). Công ty phát hành tám ngàn cổ phần, chia đều cho tám người.

Vài năm sau, tổng số cổ phần được chia lại thành mười một phần đồng đều vì có thêm ba người đến Mỹ sau, là Hoàng Ngọc Tuệ, Lê Đình Điểu và Phạm Quốc Bảo. Công ty cũng dành ra một số cổ phần để vào một quỹ chung để sau này chia cho các bạn còn ở xa, nhất là những bạn còn bị giam cầm trong những trại tù “cải tạo” ở Việt Nam. Quỹ cổ phần này sau được chia cho mười người, là Đỗ Quý Toàn, Trần Văn Ngô, Nguyễn Đồng, Phạm Phú Minh, Ngô Mạnh Thu, Hà Tường Cát, Trần Đại Lộc, Trần Đình Quân, Đỗ Việt Anh, và Bùi Huy Vĩnh.

Cách bẻ khóa đĩa rung gameQua thời gian, với sự phát triển của công ty, một số cổ đông đóng góp thêm vốn, một số được tặng thêm cổ phần, một số bán lại một phần cổ phần cho công ty, một số từ giã tờ báo, một số qua đời, một số con em được thừa kế, khiến cho sự phân phối cổ phiếu cũng thay đổi. Vào tháng 9 năm 2009, tổng số cổ đông là 22 người. Người nhiều cổ phiếu nhất có 14.6% tổng số, người có ít nhất là 0.3%. Năm 2003, công ty lập ra một công ty “con,” là Nguoi Viet News, Inc., trực tiếp điều hành các hoạt động kinh doanh. Một số cổ phần của NV News được chia cho nhân viên, cộng tác viên, văn hữu, thân hữu có lịch sử gắn bó với tờ báo và công ty. Trong số này, có thể kể đến các vị Trần Thanh Hiệp, Ngô Vương Toại, Nguyễn Đình Toàn, Phan Nhật Nam, Hoàng Hải Thủy, Đoàn Thanh Liêm, Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Chí Thiện, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Xuân Nghĩa… và một số văn hữu đang sống tại Việt Nam.

Tóm lại, trong suốt lịch sử 30 năm của Công Ty Người Việt, công ty là tài sản chung của một tập thể nhiều người đã và đang đóng góp công sức và vốn liếng cho công ty. Chưa bao giờ Công Ty Người Việt có một người chủ độc nhất hoặc một người “chủ lớn” (có toàn quyền quyết định) nào. Những người “lãnh đạo” công ty và tờ báo là những người được đa số tín nhiệm giao cho trách nhiệm điều hành công việc chung.

ESOP NGƯỜI VIỆT:

Cách bẻ khóa đĩa rung gameTừ năm 2005, công ty Người Việt bắt đầu đương đầu với một vấn nạn lớn: tuổi tác. Sau hơn một phần tư thế kỷ, những người bạn cùng lứa quần tụ để khởi đầu và xây dựng tờ báo nay gần như đồng loạt đến tuổi về hưu; một số khác thì đã qua đời. Các cổ đông ở lứa tuổi từ 60 đến 75 nắm giữ khoảng 80% số cổ phần. Công ty phải có kế hoạch chuyển giao cho thế hệ kế tiếp. Nhiều phương thức được đề ra. Cuối cùng, giải pháp ESOP được tất cả đồng thuận chọn lựa.

Cách bẻ khóa đĩa rung gameNV ESOP được thành lập vào đầu năm 2009. Tám thành viên của Hội Đồng Quản Trị Công ty NV vào lúc đó, trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ 76% cổ phần của Công ty, kiêm nhiệm làm Ủy Nhiệm Viên của NV ESOP. Đến tháng 9 năm 2009, tất cả 22 cổ đông đồng thuận bán hết 100% cổ phần của công ty cho NV ESOP. NV ESOP nợ lại các cựu cổ đông và trả góp trong vòng 15 năm. Công ty dùng tiền lời, trước kia phần lớn là để đóng thuế, nay chuyển cho NV ESOP, để mua lại các cổ phần, truyền lại cho thế hệ nhân viên trẻ hơn qua quỹ hưu bổng. Thế hệ sáng lập, nay là các Ủy Nhiệm Viên, tiếp tục gìn giữ truyền thống tinh thần Người Việt: tinh thần Phục Vụ, qua vai trò thành viên Hội Đồng Quản Trị. Công việc trực tiếp điều hành hoạt động của Công Ty và tờ báo được trao cho các bạn trẻ hơn. Với thời gian, các thành viên HĐQT thế hệ sáng lập sẽ được thay thế dần bởi các thành viên trẻ tuổi hơn trong Công Ty.

Tóm lại, NV ESOP là phương cách để giữ mãi bản chất của Công Ty NV: Tờ báo của chính những người làm báo trong tinh thần phục vụ cộng đồng.

* Chú thích:  Trước năm 2009, công ty Người Việt đã có quỹ hưu bổng 401K cho nhân viên. Quỹ 401K này vẫn còn duy trì do đóng góp tự nguyện của nhân viên. Vì tính cách tự nguyện, quỹ 401K không bao gồm tất cả nhân viên của công ty.

Ấn bản đầu tiên của nhật báo Người Việt là tờ tuần báo 4 trang, phát hành ngày 15 tháng Mười Hai, 1978, tại thành phố San Diego, California. Sau một thời gian hoạt động, tuần báo Người Việt trở thành nhật báo Người Việt vào năm 1985. Sau đó nhật báo Người Việt di chuyển về thành phố Santa Ana. Hiện tại, cơ sở của nhật báo Người Việt tọa lạc tại trung tâm Little Saigon, Westminster, Quận Cam và có chi nhánh ở thành phố San Gabriel và Gardena, Quận Los Angeles.

 • Trung bình mỗi ngày in 13,736 bản (được kiểm toán độc lập bởi VAC) và được phát hành tại các khu vực:
  • Quận Cam
  • Los Angeles
  • Vùng phụ cận Quận Cam
  • Gởi bưu điện đến độc giả mua báo dài hạn.
 • Bạn có thể tìm đọc báo Người Việt ở:
  • Thùng báo điện tử tại một số khách sạn, phi trường ở Châu Âu.
  • Thùng báo Người Việt tại Quận Cam và Los Angeles.
  • Các tiệm sách và trong các khu chợ Việt Nam ở Quận Cam, Quận Los Angeles và vùng phụ cận.
  • Báo giao tận nhà cho độc giả ở những thành phố gần trung tâm Quận Cam.

NHÂN SỰ NGƯỜI VIỆT

[tmm name=”2300309″]

[tmm name=”hoi-dong-uy-nhiem-quy-esop”]

[tmm name=”ban-dieu-hanh”]

[tmm name=”ban-bien-tap”]

[tmm name="ban-thuong-vu"]

[tmm name=”front-desk-classified-ads”]

[tmm name=”ban-my-thuat-thiet-ke”]

[tmm name=”ban-online-it”]

[tmm name=”ban-ke-toan”]

[tmm name=”cac-ban-khac”]

Cách bẻ khóa đĩa rung game[tmm name=”ban-it-hardware-support”]

[tmm name=”ban-online-tv”]

Cách bẻ khóa đĩa rung game[tmm name=”ban-phat-hanh”]

[tmm name=”ban-bao-tri-co-so”]

LIÊN LẠC

LIÊN LẠC:

Tel: 714-892-9414
Fax:(Tòa Soạn) 714-894-1381
Fax: (Biên Tập) 714-893-7891

EMAILS:

Quảng cáo: [email protected]
Rao vặt: [email protected]
Tòa soạn: [email protected]

GIỜ MỞ CỬA:

Thứ Hai      8AM – 7PM
Thứ Ba       8AM – 7PM
Thứ Tư       8AM – 7PM
Thứ Năm    8AM – 7PM
Thứ Sáu     8AM – 7PM
Thứ Bảy     9AM – 4PM
Chủ Nhật   10AM – 3PM

Tên (cần phải có):

Email (cần phải có):

Về vấn đề:

Nội dung:

PHÁT HÀNH:

Ông Dương Thanh Chiến
(626) 242-0480
Cách bẻ khóa đĩa rung game Westminster, CA 92683-USA.

Office Phone: 626-898-4538
Cell Phone: 626-636-5236
Fax:626-287-6507
E-mail: [email protected]