Ngày nào trong tháng có lợi nhất để hoàn tất vụ mua nhà?

(realtytimes.com) –Cách bẻ khóa đĩa rung game Có thể bạn đã nghe nói và cũng có thể bạn chưa nghe ai nói, nhưng khi có người hỏi lúc nào là thời gian tốt nhất để hoàn tất một hợp đồng mua nhà, thường đó là ngày cuối cùng trong tháng hoặc gần cuối tháng.

Tại sao? Bởi vì đó là cung cách tiền lời thế chấp được tính. Khi một người thực hiện một vụ thanh toán tiền thế chấp vào ngày đầu tháng, số tiền đó không được tính cho tháng mà người vay tiền sẽ sống trong căn nhà mà là tiền lời đã tích tụ cho tháng trước đó. Nhưng tại bàn hoàn tất vụ mua bán, khi nhận một món vay thế chấp, không có ngày chiếm ngụ nào trước đó, nhưng tiền lời vẫn được thu.

Việc tính toán sao cho có lợi nhất thường được người mua chú ý trong các vụ mua bán nhà. (Hình: Kerry Sheridan/AFP via Getty Images)

Cách bẻ khóa đĩa rung gameMón tiền đó được gọi là tiền lời trả trước và đó là một số tiền bao gồm tiền lời vào ngày đầu của hợp đồng mới cho tới ngày đầu của tháng kế tiếp.

Chẳng hạn, nếu một vụ đóng hồ sơ mua bán xảy ra vào ngày thứ 20 trong tháng, nhà cho vay sẽ thu tiền lời tính tới ngày đầu của tháng kế tiếp. Trong thí dụ này, sẽ là 10 ngày. Nếu việc đóng hồ sơ diễn ra vào ngày cuối trong tháng, nhà cho vay sẽ chỉ thu tiền lời của một ngày.

Cách bẻ khóa đĩa rung gameKhi đó, sẽ không có việc thanh toán tiền thế chấp vào ngày đầu của tháng tiếp theo bởi vì nó đã được trả rồi. Vì vậy, với một giao dịch mua nhà, bạn nên đóng vụ mua bán càng gần ngày cuối tháng càng tốt. Vài người thích dành ra một chút khoảng trống để thở và đóng vào ngày áp chót của cuối tháng, phòng trường hợp có điều gì xảy ra sẽ gây một sự trì hoãn.

Ngày đóng một vụ mua nhà được định rõ trên trang đầu của hợp đồng. Việc hoàn tất phải diễn ra trước hoặc đúng ngày đó. Bất cứ một sự gia hạn nào cũng phải được đồng ý của cả hai bên. Thực ra không có chỗ để du di về chuyện đó. Nếu người mua không thể hoàn tất vào một ngày nào đó, họ có thể bị mất món tiền ký thác làm tin (errnest money deposit).

Cách bẻ khóa đĩa rung gameMặt khác, có một chút khác biệt khi món thế chấp liên quan tới một vụ tái tài trợ. Khi một người tái tài trợ để nhận được lãi suất thấp hơn hoặc điều chỉnh thời hạn của món vay, các chủ nhà sẽ ấn định ngày hoàn tất.

Cách bẻ khóa đĩa rung gameKhông có ngày nào được ấn định trên hợp đồng để phải tuân theo và không có khoản tiền ký thác làm tin nào cần được xem xét.

Cách bẻ khóa đĩa rung gameTuy nhiên, với sự tái tài trợ trong thí dụ này, bạn nên đóng hồ sơ càng sớm càng tốt để có thể bắt đầu tiết kiệm tiền lời hàng tháng. Hầu hết những nhà cho vay sẽ khóa một món vay trước khi yêu cầu cung cấp giấy tờ hoàn tất, có thể chỉ trong vòng 10 ngày, nhưng dù với thời hạn nào cũng cần phải cung cấp đủ thời gian cho những phe thứ ba khác nhau để họ chuyển giao các dịch vụ và tài liệu cần thiết.

Khi tái tài trợ, sẽ có tiền lời đáng lẽ phải trả trước cho số ngày của món thế chấp cũ cộng với tiền lời trả trước được thu tới ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Một lần nữa, bởi vì tiền lời đã được trả trước, sẽ không có việc thanh toán tiền thế chấp vào ngày đầu của tháng kế tiếp bởi vì nó đã được trả rồi.

Trong một vụ mua nhà, ngày đóng hồ sơ được thiết lập ngay khi thi hành bản hợp đồng. Khi tái tài trợ, các chủ nhà toàn quyền trong việc ấn định một ngày hoàn tất. (N.N) [kn]

Có thể bạn quan tâm