Biden và 100 ngày đầu sau khi nhậm chức tổng thống Mỹ?

Chuyện Nóng TrongTuần 27/11/2020
Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden đang có kế hoạch ra sao về 100 ngày đầu tiên sau khi nhậm chức tổng thống vào ngày 20 Tháng Giêng 2021?

 

 

Có thể bạn quan tâm