Dân luật: Luật Tài Sản (Kỳ 7)

Tài sản có thể chuyển chủ quyền dưới hình thức cho đi như tặng phẩm hay để lại gia tài như di sản nhưng một lối đổi chủ thông thường nhất là mua bán địa ốc.

TIN MỚI NHẤT

TIN XEM NHIỀU NHẤT